"Wszechświat składa się z historii, a nie z atomów"

 

II WOJNA ŚWIATOWA

 

II Wojna Światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku atakiem niemieckim na Polskę. Trwała do 2 września 1945 roku, kiedy to Japonia podpisała kapitulację. Była bez wątpienia największą, najokrutniejszą i najkrwawszą w dziejach. Zginęło w niej ponad 55 milionów ludzi, zniszczone zostały setki miast, niektóre, jak Warszawa, Drezno czy Nagasaki, niemal całkowicie. Ta wojna zmieniła świat, zmieniła ludzi. Nigdy bowiem życie ludzkie nie było tak mało warte, tak wzgardzone i tak pozbawione wszelkiej godności i jakiegokolwiek szacunku, jak w tamtych czasach. Obozy śmierci, getta, masowe egzekucje, wywózki, zbiorowe groby dla tysięcy ludzi - to dziś wydaje się czymś nierealnym, wymyślonym, dla niektórych wręcz śmiesznym. Ale tak było... Nie możemy o tym zapomnieć, bo pamięć, to jedyne co możemy ofiarować milionom ofiar tej strasznej dziejowej apokalipsy. Niech słowa, znajdujące się na pomniku polskich żołnierzy na cmentarzu wojskowym pod Monte Casino, uświadomią nam, czym naprawdę jest honor, wierność i miłość, prawdziwa miłość idei:

PRZECHODNIU, POWIEDZ POLSCE, ŻEŚMY POLEGLI WIERNI W JEJ SŁUŻBIE, ZA WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ, MY ŻOŁNIERZE POLSCY ODDALIŚMY - BOGU DUCHA, ZIEMI WŁOSKIEJ CIAŁO, A SERCA, POLSCE.

 

 

II Wojna Światowa - najważniejsze wydarzenia:

 Państwa faszystowskie w Europie i ich nabytki przed wybuchem wojny

1 września 1939 - atak Niemiec faszystowskich na Polskę - początek II Wojny Światowej;

3 września 1939 - Wielka Brytania i Francja formalnie przystępują do wojny, jednak nie rozpoczynają działań militarnych;

17 września 1939 - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przystępuje do wojny, atakując Polskę od wschodu;

30 listopada 1939 - atak ZSRR na Finlandię - początek tzw. 'wojny zimowej';

 

Sytuacja w Europie pod koniec '39 roku

 12 marca 1940 - traktat pokojowy między Finlandią a ZSRR - Finlandia utraciła około 10% terytorium, ale zachowała niepodległość;

 

9 kwietnia 1940 - Niemcy atakują Danię i Norwegię; Dania zostaje zajęta w ciągu jednego dnia; Norwegia broni się przez trzy miesiące, Niemcy wspomagani są przez norweskich faszystów z Vidkunem Quislingiem na czele;

10 maja 1940 - atak Niemców na kraje Beneluxu i Francję

10 czerwca 1940 - Włochy przyłączają się do wojny i atakują Francję;

14 czerwca 1940 - Niemcy zajmują Paryż;

22 czerwca 1940 - Francja podpisuje zawieszenie broni z Niemcami (lasek Compiegne) - utworzenie państwa Vichy (z marszałkiem Petain'e na czele), reszta ziem okupowana przez Niemców;

czerwiec-lipiec 1940 - podporządkowanie przez ZSRR krajów nadbałtyckich;

Inwazja niemiecka na Danię, Norwegię, kraju Beneluxu i Francję

 

lipiec-wrzesień 1940 - wojna o Anglię - naloty niemieckie na terytorium Wielkiej Brytanii;
Polski dywizjon 303, walczący w czasie wojny o Anglię

wrzesień 1940 - nieudany atak Włochów na Egipt - utrata Cyrenajki wraz z Tobrukiem;

29 września 1940 - podpisanie 'paktu trzech' - Niemiec, Włoch i Japonii;

28 października 1940 - nieudany atak Włochów na Grecję - utrata części Albanii;

 

Karykatura zarzucająca marnotrawienie pomocy amerykańskiej dla Brytyjczyków     marzec 1941 - ustawa Kongresu amerykańskiego 'Ledn & Lease Act';
kwiecień 1941 - początek ofensywy niemieckiej w Afryce - Afrikakorpus pod dowództwem gen. Erwina Rommla; "Lis pustyni" - gen. Erwin Rommel
Afrika Korpus

6 kwietnia 1941 - Niemcy atakują Jugosławię i Grecję; podział Jugosławii - powstaje Niezależne Państwo Chorwackie, Słowenia i Serbia wcielone do Niemiec, Macedonia do Bułgarii, Czarnogóra do Włoch, tzw. trójkąt Baranya do Włoch;

                                                                  Inwazja niemiecka na Jugosławię i Grecję

22 maja 1941 - kapitulacja Grecji;

Karykatura odnosząca się do ataku Hitlera na ZSRR
22 czerwca 1941 - atak niemiecki na ZSRR - 'Plan Barbarossa' - uderzenie w trzech kierunkach: na Leningrad, na Moskwę i na Kijów;

Plan Barbarossa

14 lipca 1941 - podpisanie Karty Atlantyckiej przez Churchilla i Roosevelta - dokumentu obejmującego cele wojenne państw alianckich i zasady powojennego ładu;

listopad 1941 - zatrzymanie ofensywy niemieckiej pod Moskwą;

6 grudnia 1941 - kontrofensywa i odrzucenie wojsk niemieckich przez siły radzieckie dowodzone przez gen. Żukowa;

Inwazja niemiecka na ZSRR

7 grudnia 1941 - atak Japończyków na Pearl Harbor; Podpisanie przez Roosevelta decyzji o wojnie z Japonią
Atak na Pearl Harbor

11 grudnia 1941 - wypowiedzenie wojny USA przez Niemców; 

1 stycznia 1942 - konferencja w Waszyngtonie - ogłoszenie Karty Narodów Zjednoczonych - dokumentu przygotowującego powstanie ONZ;

czerwiec 1942 - bitwa o Midway między Japończykami a Amerykanami; Bitwa o Midway

czerwiec 1942 - ofensywa niemiecka na Stalingrad

sierpień 1942 - zatrzymanie ofensywy faszystów w Afryce pod El Alamein;

listopad 1942 - kontrofensywa sił amerykańsko-brytyjskich w Afryce - wypieranie wojsk niemieckich z Egiptu, potem też Libii;

Karykatura odnosząca się do walk aliantów z faszystami w Afryce

 

Walki o Stalingrad
listopad 1942 - okrążenie wojsk niemieckich pod Stalingradem; 
Walki o Stalingrad

styczeń 1943 - konferencja w Casablance - ustalenie, iż wojna prowadzona będzie do ostatecznej i bezwarunkowej kapitulacji Niemiec oraz, że zostanie utworzony drugi front we Włoszech;

                                              Roosevelt i Churchill w Casablance

maj 1943 - koniec bitwy o Atlantyk - w wyniku ogromnych strat, Niemcy zdecydowali się wstrzymać akcje okrętów podwodnych na Atlantyku;

maj 1943 - kapitulacja ostatnich oddziałów faszystowskich w Afryce;

Bitwa pod Kurskiem
lipiec 1943 - bitwa pod Kurskiem - przegrana Niemców z ZSRR w największej bitwie pancernej tej wojny;
                                       Bitwa pod Kurskiem

10 lipca 1943 - desant wojsk alianckich w Sycylii;

28 listopada-1 grudnia 1943 - konferencja w Teheranie - pierwsze spotkanie 'wielkiej trójki' - Churchilla, Roosevelta i Stalina; podjęto decyzję o desancie w Normandii, ustalono wstępny podział Europy na strefy wpływów, poparto jugosłowiańską partyzantkę Tita; "Wielka trójka" w Teheranie

4 czerwca 1944 - zdobycie przez aliantów Rzymu;

 

6 czerwca 1944 - desant aliantów w Normandii;

Desant w Normandii

 

Desant w Normandii
         Desant w Normandii           

22 sierpnia 1944 - bitwa pod Falaise

maj 1944 - zdobycie Monte Casino przez 2. Korpus Polski gen. Andersa;

                                                                         Wojskowy cmentarz polski pod Monte Casino

lipiec 1944 - dojście wojsk radzieckich do Wisły;

październik 1944 - spotkanie Churchilla i Stalina w Moskwie - ustalenie podziału wpływów na Bałkanach;

16 grudnia 1944 - ofensywa niemiecka w rejonie Ardenów - nieudana;

4-11 lutego 1945 - konferencja jałtańska - kolejne spotkanie 'wielkiej trójki'; decyzje odnośnie powojennej sytuacji Niemiec oraz Polski, ZSRR zobowiązała się do ataku na Japonię;

"Wielka trójka" w Jałcie

28 kwietnia 1945 - rozstrzelanie Mussiliniego;

30 kwietnia 1945 - Hitler popełnia samobójstwo;

 

2 maja 1945 - zdobycie Berlina;
Wojska radzieckie w Berlinie

 

8 maja 1945 - kapitulacja Niemiec - koniec wojny w Europie; Podpisanie kapitulacji przez Niemców

6 i 9 sierpnia 1945 - zrzucenie bomb atomowych na Hirosimę i Nagasaki;         Wybuch bomby atomowej w Nagasaki

2 września 1945 - kapitulacja Japonii - koniec II wojny światowej.

Podpisanie kapitualcji przez Japonię